איפיון הכבשים בתקופת המקרא

תאריך: 

======================================================================

שאלה: 

האם התנהל מחקר שאפיין את סוג הכבשים שהיו בארץ בתקופת התנ"ך?

יש דמיון למינים שקיימים היום הארץ. 

בועז 

======================================================================= 

 התשובה:

פרופ' זהר עמר משיב:

עדיין אין מחקר גנטי או ארכאוזואולוגי שהגדיר במדוייק את זני הכבשים שהיו שכיחים בארץ בתקופה הקדומה. ואולם על פי מקורות היסטורים שונים מאופיין הטיפוס השכיח כבעל אליה גדולה. מזה דורות שבארץ גדל הכבש המקומי הנקרא "אואסי", המתאים לתיאור זה. יש לדעתי יסוד מוצק להניח שהוא הגזע (או אחד הגזעים) שהיו שכיחים גם בעבר הרחוק.

 

 

בברכה, 

פרופ' זהר עמר

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן