אומנות פרהסטורית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 10-12, סמסטר ב', בניין 410 חדר 225

סילבוס

 

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

ביבליוגרפיה:  

ספרי לימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

רייך, ר. 1995. הזמנה לארכיאולוגיה. תל אביב:דביר

D.R. Brothwell and A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences, Chichester 2001.

P.E. McGovern, Science in Archaeology: A Review, American Journal of Archaeology 99 (1995), 79-142.

Renfrew C. & Bahn P. 2001. Archaeology – Theories, Methods and Practice. London: Thames and Hudson.

S. Weiner, Microarchaeology: Beyond the Visible Archaeological Record, Cambridge 2010.

תיארוך

י' כרמי וע' בר-יוסף, שיטת-התארוך באמצעות פחמן 14, קדמוניות 89 – 90 (1990), 20 – 25.

ד' סגל, י' כרמי וי' סבו, כיול גילים לפי פחמו 14, קדמוניות 112 (1996),115  – 117.

E. Boaretto. 2007. Determining the chronology of an archaeological site using radiocarbon: Minimizing uncertainty, Israel Journal of Earth Sciences 56, 207- 216.

R.E. Taylor, Radiocarbon Dating, in: D.R. Brothwell and A.M. Pollard (above), 23-34.

בוטניקה ארכיאולוגית

מ' כסלו, מצבר של שעורה מאתר נחל-יתיר, בתוך: ע' קלונר וי' טפר, מערכות המסתור בשפלת יהודה, תל אביב 1987, 383 – 394 .

ברוך א. 1994. עדויות פאלינולוגיות להשפעת האדם על הצומח בארץ-ישראל בימי-קדם. קדמוניות 105-106, עמ' 47-62.

M.E. Kislev, M. Artzy and E. Marcus, Import of an Aegean Food Plant to a Middle Bronze IIA Coastal Site in Israel, Levant 25 (1993), 145-154.

E. Weiss and M. E. Kislev, Plant Remains as a Tool for Reconstruction of the Past Environment, Economy and Society: Archaeobotany in Israel, Israel Journal of Earth Sciences 56 (2007), 163-173.

ארכיאוזואולוגיה

ר' גורן-רבינוביץ ול' קולסקה-הורביץ, דגמי שברור, פרוק וחירוץ במכלולי עצמות מאתרים ארכיאולוגיים, ארכיאולוגיה 2 (1989), 55 – 64.

L. Kolska Horwitz, E. Tchernov and S. Dar, Subsistence and Environment on Mount Carmel in the Roman-Byzantine Periods: The Evidence from Kh. Sumaqa, Israel Exporation Journal 40 (1990), 287-304.

ניתוח ממצאים

גורן י. 1996. עקרונות המחקר הפטרוגראפי של ממצאים ארכיאולוכיים ויישום השיטה בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל. קדמוניןת 112, עמ' 107-114

אפלבוים נ. ואפלבוים י. 1999. שימושים לטומוגרפיה רפואית ממוחשבת (CT) בחקר ממצאים ארכיאולוגיים קראמיים. בתוך: מסיקה נ., ללקין נ. וברימן ג. (עורכים) יישומי מחשב בארכיאולוגיה. עמ' 42-53.

תהליכי הווצרות אתרים

R. Shahack-Gross, Approaches to Understanding Formation of Archaeological Sites in Israel: Materials and Processes, Israel Journal of Earth Sciences 56 (2007), 73-86.