שלושה שערים בחומה הדרומית של הר הבית

תאריך: 

 

======================================================================

שאלה:

יש שלושה שערים בחומה הדרומית של הר הבית.

1. מתי כל אחד מהם נחסם?

2. האם יש איזה שהוא קשר בינם לבין שערי הר הבית בימיו של הורדוס? האם הם מובילים לאותם מנהרות כניסה להר שבנה הורדוס?

                                                                                                                                                    דניאל

======================================================================= 

 התשובה:

ד"ר יהושע פלג משיב:

 בכותל הדרומי שני השערים הקרובים לכותל המערבי של המתחם הם מהתקופה ההרודיאנית, נקראים היום שערי חולדה. השער היחיד הקרוב יותר לכותל המזרחי הוא כנראה מהתקופה הביזאנטית.

פרוט יתר ראו  בחידושים בחקר ירושלים הקובץ ה- 15 עמ' 198.

 

 בברכה,

ד"ר יהושע פלג

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן