חפירות ארכיאולוגיות תשפ"ג

חפירות ארכיאולוגיות מחלקתיות לשנת הלימודים תשפ"ג

סטודנטים וסטודנטיות שלום וברכה,

השנה נמשיך את החפירות בשלושה אתרים:

  • תל שלם בהובלת ד"ר אבנר אקר. החפירה תתקיים במשך שבוע בין התאריכים 21-25/05. לפרטים נוספים
  • תל אבו-שושה (גבע פיליפוס) במשמר העמק בניהולו של ד"ר אבנר אקר. החפירות תתקיימנה במשך שלושה שבועות בין התאריכים 02-21/07. לפרטים נוספים
  • תל תבנה (תל תמנה) בדרום השומרון בניהולו של ד"ר דביר רביב. החפירות תתקיימנה במשך ארבעה שבועות בין התאריכים 23/07-18/08. לפרטים נוספים

שיבוץ סטודנטים/ות לחפירות קיץ תשפ"ג

 

חובות חפירה:

במסלול הגיאוגרפי-היסטורי: שבוע אחד

מסלול ארכיאולוגי: שלושה שבועות חפירה

הסמכת ארכיאולוגים (תעודת חופר): שבעה שבועות חפירה, מתוכם לפחות עונה שלמה ברצף באחת מהחפירות.

 

לשאלות נוספות:

ענייני הרשמה ונוכחות – אסתר, רכזת הסיורים: gr.siyurim@biu.ac.il

חפירות תל שלם ותל אבו-שושה – ד"ר אבנר אקר, מנהל החפירה: avner.ecker@biu.ac.il

חפירות חורבת תבנה – גב' ורד יעקבי, מנהלנית: veredvora@gmail.com

 

 

נר

בתמונה: נר שנמצא בחפירות תל תבנה בקיץ 2022