אשכול ייעודי לתואר שני

אשכול ייעודי:

הקניית ידע, התמקצעות וכלים מחקריים למתעניינים בקורסים בתחומי הדעת הנלמדים במחלקה, בדגש על ארכיאולוגיה או טיילות, אולם לא מעוניינים/לא יכולים להירשם לתואר שני מלא. 
מטרת לימודי האשכול הייעודי במחלקה היא להקנות לסטודנטים ידע עדכני וכלי מחקר חדשניים וטכנולוגיים לשם התמקצעות בתחומי הדעת הנלמדים במחלקה בכלל ובארכיאולוגיה והדרכת טיולים בפרט. הקורסים המוצעים באשכול הייעודי יקנו ידע וכלים למעוניינים בהתמקצעות בהדרכת טיולים, על ידי היכרות מעמיקה מזווית מדעית וחדשנית, כולל מבט מהשטח, עם מרחבים ואתרים, ובארכיאולוגיה על גווניה השונים לקראת "תעודת חופר" (המוכרת מטעם רשות העתיקות).

ניתן לבחור בין שני אשכולות:

 1. "בדרך לתעודת חופר" 2. "דרך האתרים"

תאריך עדכון אחרון : 08/08/2021