"משחקי הכס"-ישראל, יהודהופלשת תחת השפעת הארכמים והאימפירה האשורית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 18-16, סמ ' ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי