תרגיל מעשי ארכיאולוגיה מקראית של השדה בחפירות בתל צאפי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
חפירות
מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי