נשים בארכיאולוגיה-השתקפות מגדרית בממצא הארכיאולוגי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א ,10-8, סמ' א,בניין 410 חדר 225

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי