עיונים בארכיאולוגיה קלאסית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
קורס מתוקשב, סמ' א',

סילבוס

תואר ראשון ושני, שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי