חיי יום יום ומקורות חז"ל לאור כתובות ותעודות מימי הבית השני

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג' 12-10, סמ' א' ,בניין 410 חדר 226

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי