הארכיאולוגיה של התקופה הפרסית בארץ-ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 20-18, סמ' א' בניין 410 חדר 225

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי