בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
וירטואלי , סמ' ב

סילבוס

וירטואלי

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי