מוזיאון ישראל - בית שני משנה ותלמוד

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל התלמידים

ותלמידי קורס הקיץ

פרטי הסיור: 

סיור במוזיאון ישראל - תקופת בית שני משנה ותלמוד

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה