עיר דוד וירושלים בבית השני

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל תלמידי המחלקה

ותלמידי קורס הקיץ

פרטי הסיור: 

9:00 בעיר דוד -הגעה עצמית

סיור בהדרכה משותפת של פרופ' איל רגב וד"ר איל מירון ממכון מגלי"ם ועיר דוד.

הרשמה לסיור: