מוזיאונים של תקופת המקרא

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל תלמידי המחלקה

פרטי הסיור: 

מוזיאון ישראל - תקופת המקרא.

אם מוזיאון ישראל יהיה סגור - מוזיאונים קטנים אחרים.

הרשמה לסיור: