חולות ניצנה - סיור לילה

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל תלמידי המחלקה

פרטי הסיור: 

יציאה מבר-אילן בשעות אחה"צ של יום חמישי

סיור בשעות הערב והלילה בחולות ניצנה

לינת שטח - יש להביא שק"ש, אוהל, נעליים סגורות.

חזרה לבר-אילן בשעות הבוקר של יום שישי.

הרשמה לסיור: