ירושלים הצלבנית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל תלמידי המחלקה

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית לשער יפו. שעה מדוייקת תימסר בהמשך

הרשמה לסיור: