חוצה שומרון

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל תלמידי המחלקה

פרטי הסיור: 

0730 יציאה מבר אילן

0750 איסוף ממחלף אורנית

0805 פדואל - תצפית המרפסת של המדינה

הפסקת בוקר

1030 תצפית אריאל

1130 מסלול גבעת הרואה-נחל שילה-צומת עלי (3 קילומטרים לאורך שבילים)

הפסקת צהרים בתל שילה

1430 מצפה קידה

1530 סיום בשטח

1630 חזרה משוערת בבר אילן (נסיעה דרך אריאל ומחלף אורנית)

הרשמה לסיור: