גיליון דרך ארץ מאי 2020- תודה רבה לנועם בר-דוד העורך, ארז גירון, יניב לוי, וחברי הסגל שסייעו בהפקת הגיליון הנוכחי.

גיליון דרך ארץ מאי 2020 - תודה רבה לנועם בר-דוד העורך, ארז גירון, יניב לוי, וחברי הסגל שסייעו בהפקת הגיליון הנוכחי.

 

/files/lisa/shared/drk_rts_glyvn_my_0.pdf