סיור וסקר בחורבת חמדאן והסביבה

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי תאר ראשון

אוהבי לכת ועבודת שטח!

פרטי הסיור: 

נפגשים בתחנת הדלק בכניסה למשוב מבוא ביתר.

סיור + סקר ארכיאולוגי בחורבת חמדאן וסביבתה (ליד צור הדסה)

מיועד לאוהבי לכת ועבודת שטח בלבד!

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה