ירושלים - העיר העתיקה

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

1. עדיפות לתלמידי הקורס

2. עדיפות לתלמידי תאר ראשון

מוגבל ל15 משתתפים

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית לשער יפו (שעה תעודכן בהמשך)

סיור בעיר העתיקה, מוזיאון מגדל דוד ומוזיאון חצר היישוב הישן

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה