הקורונה והשחפת - מאמרון מאת יעל שליש, דוקטורנטית במחלקה.

מאמרון שכתבה יעל שליש, דוקטורנטית במחלקה החוקרת את התמודדות מדינת ישראל הצעירה עם מחלת השחפת, ובו סיכום קצר ממחקרה במבט לקורונה של ימינו. ההתמודדות המרשימה של מדינת ישראל בראשיתה עם הבעיות העצומות שניצבו לפתחה ובהן התפרצות השחפת, והצלחתה במיגור המחלה, ראויות אף הן להיזכר ביום העצמאות ה-72 למדינה. דווקא הסגר שבמסגרתו נציין השנה את יום הזיכרון ויום העצמאות, עשוי לחדד את ההבנה שכל המפעל הזה, הקרוי מדינת ישראל, אינו מובן מאליו.

קובץ מצורףגודל
hqvrvnh_vhshkhpt_shl_rshyt_hmdynh_yl_shlysh.pdf359.01 ק"ב