אדם ונוף בארץ מנשה - סיור 1

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

0700 יציאה מבר אילן - שער רכב (מול ארומה)

0845 יציאה משבי שומרון.

1200-0915 ביקור בהר עיבל – תצפית והליכה מהחניון לאתר המזבח.

1230 חזרה בשבי שומרון. הפסקת צהרים.

1600-1345 ביקור בגן הלאומי שומרון העתיקה סבסטיה.

1630 חזרה בשבי שמרון.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה