מצדה: סיור במערך המצור הרומי וסובב חומת מצדה

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

יציאה ב7:30 מבר אילן - שער רכב (מול ארומה)

סיור במערך המצור הרומי וסובב חומות מצדה

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה