בין תל אביב ליפו בתקופת המנדט

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל התלמידים

פרטי הסיור: 

09:00 מגדל השעון ביפו.

הגעה עצמית

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה