כתבה על פרופ' אהוד ויס בעיתון מקור ראשון

כתבה על פרופ' אהוד ויס בעיתון מקור ראשון 

/files/lisa/shared/mqvr_rshvn_27.12.2019.pdf