הגן הזואולוגי ומוזיאון הטבע באוני' תל אביב

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

סטודנטים שאינם תלמידי הקורס - מס' מקומות  מוגבל מאד

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית עד 12:00,

סיור עד השעה 17:00.

https://smnh.tau.ac.il/

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה