תל ערד, תל שבע ותל לכיש

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה ב7:30 מבר אילן - שער רכב (מול ארומה)

סיור באתרים תל ערד, תל באר שבע ותל לכיש.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה