הנכם מוזמנים להשקת הספר "יפו הבלתי ידועה", של פרופ' תמיר גורן,

הנכם מוזמנים להשקת הספר "יפו הבלתי ידועה", של פרופ' תמיר גורן, 

/files/lisa/shared/byvr_2019-11-26_102152_0.png