נחל מלחה

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

למיטיבי לכת בלבד!

 

פרטי הסיור: 

7:00 בשער הרכב, בר אילן,

0720 מחלף אורנית (למעלה בתחנה שבמחסום, לא בסובה),

0735 צומת אריאל

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה