הנכם מוזמנים לכנס: "המאבק על הקול" ב-11/12/19 באוניברסיטת בר אילן

הנכם מוזמנים לכנס:  "המאבק על הקול "ב-11/12/19  באוניברסיטת בר אילן

חלק א' – מתקיים באולם פלדמן, בניין 301 חדר 202 משעה 9:45 

חלק ב' – מתקיים בבניין ננוטכנולוגיה 206 (חדר 50) באודיטורים משעה 15:00

/files/lisa/shared/11.12_hzmnh_lkns_hmbq_l_hqvl.pdf