הרודיון

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

הסיור מוגבל ל30 משתתפים

 

פרטי הסיור: 

7:30 יציאה מבר אילן - שער רכב (מול ארומה)

סיור בהרודיון בעקבות ממצאי מרד בר כוכבא

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה