תל אביב

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

הגעה עצמאית עד 9:00 למתחם הרכבת בנווה צדק

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה