דור ומוזיאון המזגגה

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל התלמידים

פרטי הסיור: 

יציאה ב7:30 מבר-אילן שער רכב (מול ארומה)

איסוף בצומת רעננה לכיוון צפון 7:50

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה