מכינה טופוגרפית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

0730 יציאה מבר אילן,

0815 תחנת דלק צומת האלה

1815 סיום משוער בבר אילן

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה