מכינה טופוגרפית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

0730 יציאה מבר אילן,

איסוף:לטרון 7:50.

08:45 יציאה למסלול מצור הדסה, מסלול רכס הר סנסן, 1630 סיום המסלול באביעזר,

1815 סיום משוער בבר אילן

הרשמה לסיור: