יפו

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד!

פרטי הסיור: 

הגעה עצמאית עד 9:00 למגדל השעון ביפו

סיור רגלי ברחבי העיר

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה