כנס שנתי על חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבתה, שיתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, מצ"ב הזמנה

כנס שנתי על חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבתה, שיתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, מצ"ב הזמנה

/files/lisa/shared/invit_2019_18.9n.jpg