קורס טופוגרפיה מכינה - תש"ף, מצ"ב

קורס טופוגרפיה מכינה - תש"ף , מצ"ב 

/files/lisa/shared/qvrs_tvpv_-_mktb_lstvdntym_-_tshp_0.doc