ארכיאולוגיה של השדה

הקוד של הקורס: 

יום ד', סמ' א' 8-10

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי