ההתפתחות העירונית של ערי החוף בעת החדשה: חיפה, יפו ותל אביב

הקוד של הקורס: 
מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי