תאריכי סיורים לקורסי שטח תש"פ

תאריכי סיורים לקורסי שטח תש"פ

 

סטודנטים יקרים,

מצ"ב תאריכי קורסי השטח.

שימו לב- בנוסף לרישום לקורס במידע האישי, יש צורך להירשם לסיורים באתר המחלקה (כשבוע לפני הסיור)

16-079 ההתפתחות העירונית של ערי החוף בעת החדשה – ד"ר תמיר גורן:

7.11.19

28.11.19

19.12.19

 

16-547 ירושלים בתקופה הצלבנית – פרופ' איוון פרידמן:

23.4.20

30.4.20

7.5.20

 

16-626 אדם ונוף בארץ מנשה – ד"ר דביר רביב:

12.3.20

19.3.20

26.3.20

 

16-464 רמת הנגב – פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן:

22-23.1.20

 

16-069 עכו הצלבנית – ד"ר יוני רובין:

13-14.5.20 לינה בעכו

 

16-656 ביצורים בא"י בתקופה ההלניסטית-רומית-ביזנטית – ד"ר אבנר אקר:

12.3.20

7.5.20

4.6.20

בברכה,

מזכירות המחלקה