סוגיות בהיסטוריה ההתיישבותית של ארץ ישראל בתקופה הצלבנית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג' 16-14, שנתי, בננין 410 חדר 226

סילבוס

תואר ראשון, שנים ב-ג

תואר שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי