ירושלים בעת החדשה 1967-1800

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
סמסטר ב' מתוקשב

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי