בוטניקה ארכיאולוגית-מעבדה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' ,16-14, סמ' א'

סילבוס

מעבדה

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי