צומח ארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
קורס שטח

סילבוס

תואר ראשון / שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי