יסודות הבוטניקה - מעבדה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד' , 14-12, סמסטר א'

מעבדה

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי