הגליל בתקופות ההלניסטית, רומית וביזנטית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 10-12, סמסטר ב', בניין 410 חדר 225

סילבוס

תואר ראשון / תואר שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי