אפיגרפיה יוונית בארץ-ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג' 16-14, סמסטר ב'

סילבוס

תואר ראשון / תואר שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי