במקדש, בבית הכנסת, בכנסייה-מבני פולחן בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית, רומית ובשלהי העת העתיקה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד' , 14-12, שנתי

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי