"ארכיאולוגיה כהרפתקאה"-תולדות הארכיאולוגיה בא"י וסביבותיה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד' 16-14, סמסטר ב',בניין 410 חדר 226

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי