א' אוהל ב' זה בית על התפתחות הבית והבניה בפרהיסטוריה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 10-12, שנתי

סילבוס

תואר ראשון / תואר שני

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי