יושבי הקבע הראשונים: התרבות הנאטופית של ארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 10-12, סמסטר ב'

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי